Hệ Thống Một Cửa Huyện Đảo Lý Sơn – Tỉnh Quãng Ngãi

Davisoft Vietnam
Hệ thống xếp hàng tự động DaviQmsPro tiếp tục lắp đặt tại Hệ Thống Một Cửa tại Huyện Đảo Lý Sơn – Tỉnh Quãng Ngãi
 • Hệ thống sử dụng DaviQmsPro 3E Xem chi tiết DaviQmsPro: hệ thống xếp hàng tự động cấp số thứ tự + Đánh giá sự hài lòng trên máy tính bảng tại mỗi quầy (tích hợp chung hệ thống gọi số)

  Thông tin tư vấn mô hình hệ thống QMS
  [dynamichidden dynamicname "CF7_URL"]

   Thông tin báo giá sản phẩm

   [dynamichidden dynamicname "CF7_URL"]