VPĐK Đất đai Huyện Gò Công Tây, Tiền Giang

Davisoft Vietnam triển khai hệ thống xếp hàng tự động DaviQmsPro tại Chi nhánh VP đăng ký đất đai Huyện Gò Công Tây, Tiền Giang đã hoàn tất đưa vào vận hành.

 

    Thông tin tư vấn mô hình hệ thống QMS
    [dynamichidden dynamicname "CF7_URL"]

      Thông tin báo giá sản phẩm

      [dynamichidden dynamicname "CF7_URL"]